Stáří

Starým býti – svoboda
Staré lidi s šedivými vlasy – mnoho štěstí
Starosti – radost
Stáří, ctíš-li – tobě požehnání