Střevíce

Střevíce dostati nové – své přátele přemoci
spraviti – pokoj
obouvati staré – ošizení
dělati – řemeslníkům štěstí
boháčům ztráta
nové obouvati – spokojenost
úzké obouvati – nemilosrdné utlačování
roztrhané – chudoba
chudému darovati – dobrý skutek
koupiti – něco nepředloženého udělati
míru si nechat vzíti na střevíce – pro svůj obchod něco podnikneš
dřeváky nositi – starost o zdraví