Stříbro

Stříbrné nářadí míti – v dobrých okolnostech býti, koupiti – velkých převratů se dožíti, prodávati – naděje na dobrý obchod
Stříbrnou šňůru viděti – čest a rozvážnost
Stříbro – výhružky od falešných přátel