Stříkačka

Stříkačku ( hasící ) viděti – končící milování, postříkán býti – zvědavost