Sud

Sud viděti bez dna – marné namáhání, před sebou váleti – dostaneš dobrou práci
Sudy – rozšiřující se majetek