Sůl

Sůl – snášenlivost, rozsypati – mrzutost, o soli všeobecně když se ti zdá – kvůli smutné zprávě plakati