Svatba

Svatbu viděti – nemoc, míti – radovánkám jsi nakloněn, při svatbě přítomen býti – nové příbuzné dostati, také brzká nemoc