Světlo

Světlo zhasnouti – něco zlého zamýšleti
nositi od a od větru když zhaslo – náhlá smrt
udělati – láska k práci
viděti světlo v lucerně – radost
rozsvítiti – radosti se dožíti
viděti tmavé – nemocen býti