Tabatěrka

Tabatěrka – výlohy
Tabatěrku, stříbrnou míti – dobré znamení, krásně malovanou viděti – mnoho radosti, s krásnou podobiznou viděti – příjemné přátelství, ztratiti – nesvornost sám se sebou