Tanec

Tancovati, v krásném sále – náklonnost k veselostem, a přitom upadnouti – hrdému ponížení, s krásnou slečnou – žárlivost, s domácími – radost a bohatství, ve výšce – strach a nouze, na vodě – ztroskotání lodě, mezi cizími lidmi – smutek a trápení
Tanec viděti – velké mámení a nepokoj