Tchoř

Tchoře viděti – ošklivou vyrážku na těle dostati