Tele

Telata viděti – nerozumné kousky vyváděti, vidět zabíjet – uzdraviti se z nemoci
Tele, s ním si hráti – hloupou zábavu si nalézti