Tělo

Tělesné obcování s milenkou – vyplní se ti tvá vůle, štěstí, s manželkou – starost a bída
Tělnatost ztratiti – chudoba, bída, ztráta přátelství a lásky
Tělo velké a hezké míti – ve společnosti být rád vídán
Tělo své vlastní obnažiti – do hanby přijíti, jiného obnažiti – ke smyslnostem nakloněn býti, vlasy porostlé míti – surovost, umývati – úmrtí nebo čistota, sobě poraniti – do nouze přijíti