Teploměr

Teploměr pozorovati – pochybnosti o smyšlení milé osoby, viděti – dobrou pověst ztratiti