Tma

Tma, v ní býti – potřebuješ dobré rady, nemoc
pokojně a beze strachu v ní choditi – dobrý zdar ve tvém obchodu
přijíti ze tmy na světlo – budeš vysvobozen z nebezpečí