Trh

Trh výroční, na něm býti – duševní trápení, starosti, viděti plný lidí – nové přátelství navázati, na něj sám jíti – dlouhá nemoc, na něm něco prodávati – dáti si záležet na novém postavení, na trhu býti – dar pro milé osoby, též velká ztráta