Učení

Učence viděti – oklamán býti
Učení – něčeho nového se dočkati