Učitel

Učitele vyučovat viděti – dobrý úsudek si o něčem udělati, učitelem býti – mnoho zlostí zažíti