Uctivost

Uctivým, k někomu býti – poníženost, jiný k tobě – dobré uvítání