Úhoř

Úhoř, vytáhneš-li jej stáhnutého – vysvobození z těžké práce