Vánoce

Vánoční dary, dáti – lakomost
dostati – chudoba a radost