Večer

Večernici viděti – marná naděje
Večerní hudbu slyšeti – blízké trápení