Večeře

Večeře – těžký sen
Večeře Páně, jdeš-li k ní – štěstí a požehnání ve veškerém tvém počínání