Velbloud

Velblouda viděti – něčeho neobyčejného se dočkati, bohatství