Velikonoce

Velikonoce slaviti – smutek a zarmoucené dny míti
Velikonoční vajíčko darem dostati – vyznání lásky