Vesnice

Vesnici viděti, hezkou – dobré příjmy, chudou – s tvým jměním to jde nazpět, ve vesnici bydleti – nevinné obveselení