Věž

Věž, s okrasami viděti – velký zisk míti, sesypat se viděti – nastávající neštěstí, z věže spadnouti – nemoudré rady uposlechnouti, svítit viděti – do nepříjemného postavení přijíti