Víno

Vinárna, v ní býti – hloupé řeči mluviti
Vinné kmeny, sázeti – jiným radost učiniti, hrozny jísti, bílé – dobře, červené – zle, hrozny viděti krásné – vděčnost, řezati – nepředvídané rozloučení, darem dostati – známost učiniti
Vinný ocet – hádka, svár
Víno, jím se opíti – do hanby přijíti, píti – chudým zle, bohatým dobře, rozlíti – ztráta vážnosti, v láhvích najíti – šlechetnosti si vážiti
Vinohrad, v něm býti – veselost