Vítr

Větry slabé – dobře, silné – zrádné osoby okolo sebe míti
Vítr hučet slyšeti – protivenství