Vlaštovka

Vlaštovčí hnízda, rozbourati – nepřejícím býti, viděti – štěstí pro ten dům kde nějaká jsou
Vlaštovky, v hnízdě viděti – nastávající radost, do domu létati – něco nového se dozvěděti, viděti – radostnou zprávu obdržeti, létat viděti – brzké ukončení toho, co jsi si přál, šveholit slyšeti – smíření v započaté rozepři, hnízda stavět na svém domě viděti – klidný život vésti, mláďata vidět krmiti – s láskou o svou rodinu pečovati, na podzim se shromažďovat viděti – se svou rodinou spokojeně živ býti, v houfech létat viděti – velké přátelství