Voda

Vodní hady viděti – pro nemocné uzdravení
Vodní ptáky viděti – do nebezpečí přijíti
Vodní vlny viděti – něco, v co jsi doufal, se ti pokazí
Vodotrysk viděti vyschlý – trápení, starost
Vodu, čistou viděti – čistotu milovati, píti – zámožnost, ve vodě se potopiti – velké utlačování snášeti, ve vodě choditi – z nějakého nebezpečí se vysvoboditi, ve vodě se koupati – práci obdržeti neb od nějakého obvinění se ospravedlniti
Vodu teplou píti – nemoc, vařící, jí se popáliti – neopatrnost, do vody skočiti – pronásledován býti, po vodě choditi – přemožení všech překážek
Vodu hučící slyšeti nebo viděti- neútrpného soudce míti
Vodu svěcenou – pobožnost, zdraví, kalnou – po trápení radosti se dočkati, ve vodě skákati – bída a trampoty
Vodu, jiné v ní koupati viděti – s nepřáteli se smířiti