Vosa

Vosy, od ní píchnut býti – starost a dlouhá chvíle