Vrána

Vránu jednu viděti – výhru udělati
Vrány, chytati – smutek, nepokoj, viděti – smrt, na stromě viděti – shromáždění příbuzných, křičet slyšeti – zlé zprávy dostati