Vrch

Vrch, stojíš-li na něm – odstraníš všechny obtíže z cesty, je-li vrch vojskem obsazen – potká tě neštěstí, vstupuješ-li na vrchy a nemůžeš jíti dále – tvé předsevzetí jde zpět, sedíš-li u paty vrchu a hledíš nahoru – necháš příležitost bez užitku ujíti
Vrch viděti jak chrlí oheň – pro svou prchlivost přijdeš ke škodě, vstupuješ-li na něj – protivenství
Vrchy viděti, jsou-li na nich zelené stromy – naděje do budoucnosti, stojí-li na nich zámky – statečnost, stojí-li na nich rozvaliny – tvé předsevzetí se zastaví