Vstávat

Vstávati, z postele – nemoc, ze židle – dobré poselství
Vstávati z mrtvých – budeš osvobozen od neštěstí