Vůl

Voly, hlídati – radost, spolu se potýkati – láska, mír, od nich pronásledován býti – ošizení od služebníků, bez rohů – vítězství nad nepřáteli, míti – klid v duši, věrné přátele, tlusté viděti – brzké štěstí
Voly hubené viděti – hlad, drahota, zapřažené viděti – velmi dobře, když pijí – není dobře, trkající – nepřátelství