Vůz

Vozík, do něho sedati – radost, štěstí
Vozy pěkné viděti – řízení se vzájemnými osobami, ve voze jeti – poctěn býti, vidět jeti rychle – muset odcestovat