Vydra

Vydru chytiti – štěstí, viděti nebo od ní pokousán býti – míti zlé věřitele