Vyhnanství

Vyhnanství, sám do něj jíti – odstranění všech překážek a štěstí, někoho jiného tam viděti jíti – slzy, mrzutost