Žába

Žáby, viděti – ošizení, roztržka s přáteli, v domě míti – pomíjející štěstí, zabíti – vítězství nad tvými nepřáteli, v rybníku viděti – mnoho peněz utržiti, slyšet křičeti – pochválen býti, zabít – sám sobě uškoditi