Žalář

Žalář, v něm býti – povýšení
Žalářník – dobrý přítel