Žalud

Žaludy, sbírat viděti – výhra, radost, viděti – bída, chudoba