Zámek

Zámek, viděti – jest dobře, do něj vejíti – vyplnění nadějí, hořet viděti – neštěstí pro jeho majitele, v pěkném zámku bydleti – příjemně budeš uvítán
Zámečníka viděti aneb s ním mluviti – sám se sebou býti nespokojen