Zazdít

Zazdíti něco viděti – nějakou obživu ztratiti