Zbraně / Zbrojení

Zbraň, mnoho – nespokojenost, ve zbrani se cvičiti – k důstojnosti přijíti, míti pěknou – zamilovati se, nositi – honbu, myslivost milovati, s ní na hon jíti – nevěra
Zbrojení k válce viděti – zlé znamení
Zbrojnice – nepokoj