Žebřík

Žebřík do okna viděti opřený – okraden nebo ošizen býti, sám tak postaviti – milostné setkání