Zeď

Zeď, přes ni lézti – nesnáze přemoci, lásky dosáhnouti, rozbořiti – s někým se potýkati, vystavět viděti – pilnost a přičinlivost milovati, rozbourat viděti – neštěstí pro tebe a tvou rodinu
Zedníci – stesky, starost