Železo

Železo kovati – svár a hádka, řeřavé viděti – horoucí láska, železem uhozen býti – velká starost, v železo se proměniti – bída a nouze