Zemřelí / Duchové

Zemřelé viděti, kteří jsou ještě na živu – ztratíš rozepři, též zle, sebe jako zamřelého viděti – starosti a nouze