Zlato

Zlaté a stříbrné věci míti – lichotníky máš kolem sebe, ryby chytati – potíže v podnikání
Zlato, dělati – marné namáhání, najíti – štěstí, jísti – velké neštěstí, míti nepravé – štěstí a bohatství, na sobě nositi – větroplachost, ukrásti – vážnost ztratiti, ztratiti – úbytek majetku